Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν στη διερεύνηση της αντίληψης των Ελλήνων Καταναλωτών σε ότι αφορά την Ιδιωτική Ασφάλιση.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας 

Ερωτηματολόγιο

Η ηλικία μου είναι:
Επιλέξτε το φύλο σας:
Ποιά από τα παρακάτω θα είχαν τη μεγαλύτερη σημασία για εσάς όταν θα επιλέγατε μία ασφαλιστική εταιρία (επιλέξατε μέχρι και 3 λόγους)
Έχετε Ιδιωτική Ασφάλιση (οποιουδήποτε είδους);
Αν απαντήσατε Ναι στην πιο πάνω ερώτηση παρακαλούμε επιλέξτε:
Για ποιούς από τους παρακάτω λόγους διακόψατε στο παρελθόν/ θα διακόπτατε ένα πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης ; (επιλέξατε μέχρι και 3 σημαντικότερους λόγους για εσάς)
Θα θέλατε να ενημερωθείτε για τα Προγράμματα Ιδιωτικής Ασφάλισης;

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!